Redaktionsgruppen

Opgaven for redaktionsgruppen består i første omgang i at opstille retningslinjer for, hvordan de indsendte forslag senere skal gennemgås. For eksempel skal der på forhånd være taget stilling til, hvornår to næsten enslydende forslag kan lægges sammen til ét.

Efter den 31. januar er det redaktionsgruppen, der ud fra de vedtagne retningslinjer udvælger de emner, der sendes til afstemning. Efter afstemningen er det ligeledes redaktionsgruppen, der gennemgår afstemningsresultatet og finder frem til de endelige emner, som kanoniseres.

Redaktionsgruppen består af

Nicklas Andersen – Guldborgsund Ungeråd
Melanie Andersen – Guldborgsund Ungeråd
Hans Erik F. Christiansen – Guldborgsund Ungdomsskole
Poul-Henrik Pedersen – Folkeoplysningsudvalget
Birgit Hansen – Kulturelt Samråd
Leif Plith Lauritsen – Museum Lolland-Falster
Thor Jadesøe – Brydeklubben Thor
Inge-Lise Aaen – Guldborgsund Ældreråd
Kenneth Nielsen – Guldborgsund Handicapråd
Jørgen Lykke Madsen – Guldborgsund Kommune
Katha Qvist – Guldborgsund Kommune